AED: Reanimatie

 

Als elke seconde telt! 

Wij zoeken vrijwilligers voor het Reanimatie Netwerk Heerlen om de hulp bij een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd, te verbeteren in onze buurt. 

Ook u kunt zich aansluiten bij het reanimatienetwerk als u;

Berichten Gemeente Heerlen

Heerlen

 

Extra subsidies bovenop lokale regelingen 

Voor de duur van één jaar kunnen inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers van de gemeente Heerlen gebruik maken van de online dienstverlening van Vindsubsidies.nl. Dit is een uitgebreide database voor niet gemeentelijke subsidies, fiscale regelingen en fondsen.

Onbekende aan de deur

 

Helaas zijn er oplichters in Heerlen en omstreken actief die zich uitgeven als medewerker van Meander thuiszorg en proberen zo bij u naar binnen te komen.

“ Dag meneer, de thuiszorg! “  Ze zien er goed uit, zijn aardig en hulpvaardig. 

Maar uiteindelijk gaat het om de pincode en de centen.

Werkgroep Grijs-Groen

 

De Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken heeft ook een werkgroep die zich bezig houdt met de inrichting van onze buurt. 
De leden van deze werkgroep zijn steeds op zoek naar verbeteringen.
Hun ideëen hebben ze in 2011 aangeboden aan Burgemeester & Wethouders.

PLAATSING BANKEN IN PARKEN NIEUW HUSKEN

Doelstelling

 

De doelstellingen van de stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken zijn: de handhaving en verbetering van de leefbaarheid in de buurt Zeswegen-Nieuw Husken in de ruimste zin van het woord.

De Stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door regelmatig te overleggen met haar partners:  gemeente, welzijnswerk, politie, scholen, woningcorporaties, verenigingen, ondernemers in de buurt, alsmede met de partners binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam.

Subscribe to