AED: Reanimatie

AED in de wijk

 

Als elke seconde telt! 

Wij zoeken vrijwilligers voor het Reanimatie Netwerk Heerlen om de hulp bij een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd, te verbeteren in onze buurt. 

Ook u kunt zich aansluiten bij het reanimatienetwerk als u;

  • in het bezit bent van een geldig reanimatiecertificaat, een EHBO diploma of een certificaat van bedrijfshulpverlener. Hulperverleners uit de zorg zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en dergelijke, kunnen zich ook aanmelden.
  • bent opgeleid volgens de (recente) richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
  • een goede gezondheid hebt. Hieronder wordt verstaan dat je zonder (lichamelijke) klachten kortdurend een grote inspanning kunt verrichten.
  • minimaal 18 jaar bent.
  • akkoord gaat met de algemene voorwaarden zoals te lezzen op de website www.hartslagnu.nl.

 Wilt u zich aansluiten, maar u hebt geen diploma, dan kunt u zich nog aanmelden voor een cursus bij de gemeente Heerlen via telefoonnummer 14 045, of via een mail naar  gemeente@heerlen.nl. Najaar 2013 worden er wer een aantal cursussen gegeven.

Misschien maakt u het zelf ooit mee: iemand in uw directe omgeving krijgt een circulatiestilstand. Hoe sneller de reanimatie dan kan starten, hoe groter de kans dat er een leven wordt gered. Een ambulance heeft, mede door het steeds drukker wordende verkeer, een gemiddelde aanrijtijd van 8-10 minuten. Bij een circulatiestilstand is dat lang. 

In september 2012 is de gemeente Heerlen en de AmbulanceZorg Limburg-Noord het project  reanimatie Netwerk Heerlen gestart. Met dit project willen we de hulp bij een circulatiestilstand verbeteren in onze stad. Ons doel is om een netwerk van vrijwilligers op te zetten; vrijwilligers die kunnen reanimeren, eventueel met behulp van een defibrillator. Hiervoor hebben we in Heerlen ongeveer 900 vrijwilligers nodig. 

Hoe werkt het reanimatienetwerk in de praktijk? 

Als er een melding binnenkomt over een (mogelijke) harstilstand , stuurt de meldkamer twee soorten SMS-berichten uit naar een groep vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer zijn. Een groep vrijwilligers krijgt een SMS om direct naar het slachtoffer te gaan en de reanimatie op te starten. De andere groep krijgt een SMS om een nabije AED (automatische externe defibrillator) op te halen en dan direct naar het slachtoffer te gaan. Met voldoende vrijwilligers hopen wij binnen drie minuten een reanimatie op te starten en binnen zes minuten een AED ter plaatse te krijgen. 

Wat vragen wij van vrijwilligers? 

De minimale leeftijd om dit vrijwilligerswerk te doen is 18 jaar. Ook dienen vrijwilligers in het bezit te zijn van een mobiele telefoon, omdat de meldkamer alle noodoproepen per SMS verzendt naar vrijwilligers in de buurt. Verder moet u fit en gezond genoeg zijn om de fysieke inspanning van het reanimeren aan te kunnen. U hoeft niet per se te wonen in de gemeente Heerlen. Ook als u overdag werkt in Heerlen is het mogelijk om mee te doen. Er wordt rekening gehouden met uw beschikbaarheid, deze geeft u zelf aan. 

Voorwaarden om deel te nemen. 

U bent in het bezit van een geldig reanimatiecertificaat of diploma (volgens de recente richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad), een EHBO diploma, een certificaat/diploma van bedrijfshulpverlener of heeft via uw werk (denk aan politie, brandweer) een reanimatiecursus gevolgd. Hulpverleners uit de zorg, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden e.d. kunnen zich ook aanmelden. 

Ook wanneer u nog niet in het bezit bent van een geldig certificaat is het mogelijk om u aan te melden als vrijwilliger. Uiteraard volgt u dan eerst de benodigde trainingen. Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente. 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

U kunt zich aanmelden voor het project via www.burgerhulpverleninglimburg.nl. Via de link 'aanmelden' kunt u uw persoonlijke gegevens invullen en instemmen met de algemene voorwaarden. Blijken uw gegevens na controle door de beheerder correct, dan ontvangt u een sms-bericht met uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Alleen vanaf dan staat u geregistreerd als vrijwillige hulpverlener. Vanaf dan kunt u een noodoproep per SMS op uw mobiele telefoon ontvangen.

Meer informatie

Gemeente Heerlen
Postbus 1
6400 AA Heerlen
www.heerlen.nl
Algemeen telefoonnummer: 14 045
Mail: gemeente@heerlen.nl