Telefoonnummers

Who to call

Alarm nummer 

112

Politie (geen spoed) 

0900-8844

Misdaad anoniem

0800-7000

Dierenambulance 

0900-7009000

Milieuklachten Limburg 

043-3617070

Algemeen maatschappelijk werk 

045-5602525

Steunpunt huiselijk geweld 

0900-1262626

Meldpunt anti-discriminatie 

045-5718501

Bureau voor rechtshulp 

045-5719551

Kindertelefoon 

0800-0432

Exodushuis

045-5722522

Parochie Heerlen-Noord

045-5212450
 

Huisartsenpraktijk Zeswegen

045-5726688

Night Care (huisartsencentrale) 

045-5778844

Tandarts Kruszel

045-5729757

Fysiotherapeut Kemps

045-5727468

   

Meander Zorg

 

Wijkteam Zeswegen-Nieuw Husken

045-2114934

Klantenservice

0900-699-0699

Wijkverpleegkundige Marije Bergsma

06-14604192

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Sociaal Buurtteam
Inloop woensdags van 14:00-15:00 uur
Oneven weken in Sam-Sam Zeswegen-Nieuw Husken
Even weken in het Markieshuis Eikenderveld

045-5604004

 

Gemeente Heerlen 

14-045

Rd4 Grofvuil/milieupark 

045-5437100

Essent Electriciteit/gas/straatverlichting

0800-9009

Kabel 

0800-0340

Water 

0800-0233040

   

Woningcorporaties

 

De Voorzorg

045-5223255

Weller

045-4048600

Woonpunt

088-050670

   

Basisschool Wegwijzer 

045-5720943

Peuterspeelzaal Kiddooh

045-5723552

Kinderopvang Smile

06-43623033

   

Moedercentrum De Heksenketel 

045-5723372

Alcander Welzijnsorganisatie Zeswegen 

06-53316035

   

Informatie Stichting Buurtbeheer
Zeswegen-Nieuw Husken

06-12425992