Doelstelling

Zeswegen-Nieuw Huskens

 

De doelstellingen van de stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken zijn: de handhaving en verbetering van de leefbaarheid in de buurt Zeswegen-Nieuw Husken in de ruimste zin van het woord.

De Stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door regelmatig te overleggen met haar partners:  gemeente, welzijnswerk, politie, scholen, woningcorporaties, verenigingen, ondernemers in de buurt, alsmede met de partners binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam.

De Stichting communiceert met de buurtbewoners o.a.  middels Buurtblad "De NieuwSweg", Facebook en haar website www.stichting-buurtbeheer-znh.nl

Zij controleert de toestand en het onderhoud van openbaar groen, parkeergelegenheden, infrastructuur, straatverlichting, straatmeubilair en speelgelegenheden. De openbare veiligheid in zijn algemeenheid is daarbij mede een punt van aandacht. Waar mogelijk neemt zij initiatieven die kunnen leiden tot verwezenlijking van genoemde doelstellingen.

De Stichting steunt initiatieven die kunnen leiden tot grotere sociale samenhang middels laagdrempelige activiteiten voor alle buurtbewoners. Zij is mede-organisator van diverse activiteiten en evenementen in de buurt. Daarnaast faciliteert zij een speeltuin. Zij verzorgt o.a. computerlessen in haar Digitaal Trapveld. Deze ruimte is voor meerdere doeleinden geschikt en kan ook ter beschikking gesteld worden aan andere verenigingen en initiatiefnemers in de buurt.